Arch Specialist

Arch Specialist är kursen för dig som vill vara på toppen! 
Här fördjupar du dig i svårare skador och smärtproblematik, djupdyker i neurologi och lär dig mer avancerade tester, övningar och behandlingstekniker för att kunna behandla dina kunders allra mest komplexa tillstånd. Arch Specialist är vår bredaste fördjupningskurs för dig som behandlar och tränar andra för att slippa smärta och maximera prestation.

 

Arch Specialist – Vår bredaste fördjupningskurs 

Arch Specialist är en integrerad och certifieringsgrundande kurs och en fortsättning på Arch Practitioner. I den här kursen breddar vi och fördjupar vi oss i kunskap och öppnar upp för svårare kundfall och större möjlighet att hitta lösningen på kunders problematik. Vi avancerar i neurologi, kopplar ihop dem olika vägarna från symtom till hjärnans strukturer och mönster, tillsammans med avancerade tester, övningar (både neurologiska och biomekaniska) och behandlingstekniker.

Att vara Arch Specialist

När du är Arch Specialist innebär det att du kan så mycket som möjligt om kroppen utifrån så många olika perspektiv som möjligt, dvs att du har bred djupgående kunskap och många verktyg i din verktygslåda. Varför är det bra? Är det inte bättre att vara specialiserad inom ett specifikt område? Det finns inget som är fel med det, men inom den mer traditionella vården ser vi idag hur patienter/kunder hoppar från avdelning till avdelning från läkare till läkare och det finns sällan, om än ingen, koppling mellan dem på grund av att man som läkare ofta bara kan/utövar sitt område. Vi jobbar utifrån en helhet, där hela du hör ihop, både din kropp och hjärna, och måste därför behandlas och tränas integrerat utifrån kroppens alla olika system, vilket betyder att du som terapeut/coach behöver utökad kunskap och mer djupgående metoder.

Ytterligare en anledning till att det är viktigt att en och samma person sitter inne på bred kunskap är att vi ser hur det skapar frustration, uppgivenhet, rädsla, utmattning och i vissa fall även depression av att slungas mellan avdelningar och läkare, vilket bara ökar på personens symtom och smärta, vilket verkligen behöver reduceras för att få resultat i behandling och träning.

Kunskap

Forskning visar dessutom att ju mer kunskap en person har om sin kropp, om sina neurologiska och fysiologiska förutsättningar, hur hjärnan fungerar och hur man själv kan optimera sin kropp, så kallad ”paineducation”, kan effektivisera läkning och prestation, vilket är något som saknas i den traditionella vården. Detta gör det ännu viktigare för dig som terapeut att ha kunskap. Ju sjukare en kund är desto bredare kunskap måste du ha, ju bredare kunskap du har, från desto fler områden och med fler verktyg kan du jobba med kunden och på så sätt inte behöva ”fastna” med uteblivna resultat.

Summering:

 • Bred kunskap skapar större möjligheter att kunna ta emot och få resultat med svårare diagnoser och smärtsyndrom.
 • Bred kunskap skapar trygghet hos kunderna.
 • Bred kunskap utbildar dina kunder och ökar på så sätt läkningen.

Archmethod®

Kursen grundar sig i Archmethod® – en metod som spänner över ett stort teoretiskt område som berör den senaste neuroforskningen och tekniska verktyg som Erchonia® NTLLL laser (non thermal low level laser), Percussor® och ArthroStim® Adjuster. 

Certifiering

Teoretisk och praktisk certifiering.

En teoretisk, praktisk och teknisk plattform utifrån en neurocentrisk approach

Kursen tillhandahåller:

 • En bredare och tydligare bild över hur vi människor är designade och hur det hjälper oss att ta oss an svårare kundfall. Nervsystemet från ett ”bigger picture”.
 • Fördjupade och avancerade kunskaper i applicerad funktionell neurologi. Neurologisk referensguide: Varje enskild struktur: anamnes/historia, tester, övningar, behandling.
 • Sensomotoriska integrationsprinciper: Vision och vestibular (ögon och balans).
 • Förståelsen för hur ögon och balanssystemen ligger till grund för dem flesta sjukdomstillstånd, men även hur ärrvävnad i dem olika hudlagren ha en enorm påverkan på helhetshälsan.
 • Senaste forskningen i laser och fördjupad kunskap av 8 stegsmodellen kopplat till den neurologiska referensguiden. Vi lär oss behandla från flera olika håll för att nå resultat, samt hur vi behandlar och dubbelaktiverar det fasciala systemet och på så sätt förändrar hjärnaktivitet.
 • Avancerade behandlingstekniker och träning med Percussor som både förändrar struktur och hjärnaktivitet och på sätt förbättrar syn, balans och rörelse.
 • Neurocentriska tester och analyser för en mer specifik behandling och fokuserad klientprogrammering. Utförande av Neuroflow.
 • Verktyg, övningar och tekniker för dubbelaktivering och hållbarhet.
 • Tydliga kundfall och protokoll: Analyser, tester, övningar, laser, percussor och artrosthim.

Kursens omfattning: 

 • 80 timmar kurs – uppdelat på 4 tillfällen
 • 48 timmar praktik
 • 6 timmar certifiering
 • 2 timmar Round Table

Totalt: 120 timmar

Tillgång till:
 • Manual och videomaterial i kursportal
 • Deltagarforum och chatt med lärare under kurs
 • Certifikat

Kursens innehåll 

Kursen består av sex olika block som kommer infalla vid olika tillfällen och mellan dessa kommer du ha hemuppgifter/praktik. Varje kursblock är integrerat och jobbar i varandra, dvs de innehåller både nya specifika ämnen och återkommande moment för praktisk träning. Läs mer om de olika blocken här under. 

Block 1 – Hållning, struktur, stabilitet och tensegritet – Biomekanisk och neurocentrisk fördjupning

Proprioception

 • Fördjupad Applicerad Neurologi – Rekryteringsmönster för rörelse och dess inverkan på stabilitet och det autonoma systemet. 
 • PMRF & Cerebellum – Verktyg för att läsa av svagheter i hjärnstammen och lillhjärnan.
 • Fascia, Fascialinjer och Muskelkedjor. 
 • Transmission Force – Kraftöverföringen och dess betydelse i kroppen. 
 • Avkomprimering av ryggrad – Biomekaniskt & neurocentriskt förhållningssätt. 
 • Analyser och tester: Lär dig läsa av GAIT. 
 • Neurobaserade övningar – PMRF & cerebellum mönster, från led och muskel till hjärnstam.
 • Teknisk plattform: Erchonia® LLT laser, Percussor®, ArthroStim® Adjuster.
 • Laser:  Fascia – Med STACKING!
 • Vibracussor: Behandlingsprotokoll för tensegritet och fascia. 
 • ArthroStim® Adjuster: Baskunskaper i att justera kotor. 
 • Kundcase: Ryggproblematik, diskbråck, höftsmärta (SI-led), snett/roterat bäcken, ensidig smärta, etc. 

20 tim

Block 2 – Sensorisk före motorisk – Hud, ögon och vestibulära system – Stabilitet och tensegritet

Exteroception

 • Fördjupad Applicerad Neurologi – Sensory!
 • Ärrvävnad i hudlagren – Koppling till hjärnstrukturer och tensegritet: övningar och behandling med både laser och Percussor. 
 • Avancerad neurologi av de visuella och vestibulära systemen och dess koppling till stabilitet, tensegritet och det autonoma systemet.
 • Avancerade tester och neurobaserade övningar för de visuella och vestibulära systemen.
 • Teknisk plattform: Erchonia® LLT laser, Percussor®, ArthroStim® Adjuster.
 • Laser: Ögon, de vestibulära systemen och ärrvävnad – Med STACKING!
 • Percussor: Behandlingsprotokoll kopplat till ögon & balanssystem.
 • ArthroStim® Adjuster – Behandling av dem sympatiska segmenten.
 • Kundcase: Ögon och balansproblem, frozen shoulder, skolios, läs-och skrivsvårigheter, ärrvävnad, autonoma dysfunktioner som högt/lågt blodtryck och hög/låg puls. 

20 tim

 Block 3 – Hjärnans strukturer – Symtom, tester & övningar

Hjärnans strukturer

 • Fördjupad Applicerad Neurologi
 • Symptom vid svaghet, tester och övningar för enskilda strukturer enligt vår referensguide för smärta och prestation.
 • Hjärnstammen och kranialnerver kopplat till smärtdiagnoser
 • Fördjupning i Gait, PMRF och cerebellum mönster – Att läsa av, förstå vad det betyder och vad vi kan göra åt det.
 • Avancerade tester, övningar och hur du dubbelaktiverar, för hjärnans strukturer & kraniala nerver.
 • Teknisk plattform: Erchonia® LLT laser, Percussor.
 • Laser – Hjärnans strukturer utifrån referensguiden – Har frekvenser betydelse?
 • Percussor – Hur du använder en percussor för att öka hjärnaktivitet.

20 tim

Block 4 – Body Insight

Interoception

 • Fördjupad Applicerad Neurologi – Insulära Cortex & Organ – centrum för Interoception
 • Interoceptiv noggrannhet som nyckel till smärta och prestation.Koppling mellan interoception och:
  • Immunsystem
  • Hormonsystem
  • Lymfsystem
 • Fördjupning: Gut-brain Connection – Kost/Näring, Beroenden/livsstilsförändring, NPF
  • Övningar för insulära cortex och kroppens system
  • Andning, stresshantering och signalsubstanser – Stacking
  • Teknisk plattform – Erchonia® LLT laser, Vibracussor®.
  • Laser – interoceptiv exakthet
  • Vibracussor – Lymfsystemet och Insulära cortex

20 tim

Block 5  – Certifiering

Att certifiera sig är inget måste, du får välja själv om du vill det eller inte, men det finns egentligen bara fördelar med en certifiering. Det ger dig och ditt företag trovärdighet och anseende både lokalt och globalt då en certifiering visar på engagemang och säkerhet. Du kvalitetssäkrar dig och ditt företag och blir också en terapeut som Arch Academy kommer kunna rekommendera.

Här kommer du få kundcase som att förbereda mellan blocken under din praktik och case som du kommer få tilldelat under certifiering. Du kommer också att muntligen få förklara varför du exempelvis väljer en specifik behandling eller övning och vad du grundar det på utifrån ett neurologiskt perspektiv. 

 6 tim

Block 6 – Round table

 • En digital gruppträff 
 • Check-in på hur det går för dig
 • Du kan komma med case och frågor som du har stött på sedan certifieringen
 • Vi hjälper dig att landa och eventuellt guida dig vidare

Utbildningsansvarig: Arch Academy

Lärare: Sanna Holmgren

 • Neurobaserad smärt- och rörelsespecialist
 • Diplomerad Z-health Practitioner
 • Certifierad Arch Specialist
 • Licensierad personlig tränare
 • Co-founder Archmethod
 • Utbildningsansvarig Arch Academy
 • Ägare av Vardagsstark, Arch Clinic Specialist Center & Arch Academy

Lärare: Gilbert Holmgren

 • Produktspecialist
 • Affärsutvecklare
 • Ägare av Arch Academy
 • Erchonia Territory Manager – Nordics

Djupare kunskap – svårare kundfall

Syftet med denna kurs är att öppna upp för ett bredare kundklientel d.v.s svårare kundfall och större möjlighet att hitta orsaken och lösningen på en kunds problematik. Här fördjupar du dig i svårare skador och smärtproblematik, djupdyker i neurologi och lär dig mer avancerade tester, övningar och behandlingstekniker för att kunna behandla dina kunders allra mest komplexa tillstånd. 

I denna kurs ger vi dig som terapeut och tränare kompetens att behandla och träna människor som fått en diagnos av sjukvården som exempelvis diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, migrän, fibromyalgi, ME, etc utifrån en helhetsfunktion och inte ett jagande av diagnosen.
Arch Specialist är vår bredaste fördjupningskurs för dig som behandlar och tränar andra för att slippa smärta och maximera prestation.

Arch Specialist är kursen för dig som vill vara i topp när det gäller implementera den senaste forskningen vad gäller smärta och prestation!

Denna kurs riktar sig till:

 • Terapeuter
  – oavsett bakgrund: kiropraktor, naprapat, fotvård, massör etc. – för snabbare och mer effektiva behandlingar och resultat.
 • Coacher och personliga tränare
  – för snabb smärtlindring och aktivering av struktur. 
Förkunskaper

Du behöver ha gått Arch Practitioner innan du går denna kurs. 

Varmt Välkommen!

Ej inskriven
Pris: 69 995 kr
  • Terapeuter
  • Arch Practitioner
  • 88h kurs, 48h praktik
  • Kurslokal
  • Certifiering
  • Tillgång till videomatrial
  • Intresseanmälan
 • Arch Specialist