Arch Practitioner

Arch Practitioner

Det här är kursen för dig som vill ligga på topp när det gäller att implementera den senaste forskningen och höja dina kunders prestation genom att sätta deras hjärna i centrum för hälsa.
Här kommer du få ta del av avancerad kunskap, verktyg, tester och analyser som förklarar neurologin bakom rörelser, motorisk kontroll, hållning, stabilitet, smärta och prestation och hur man applicerar detta i träning och behandling i klientsession men även vad man i kunskap och övningar förmedlar till kund.
Du lär dig både grundläggande och avancerad neurologi och fördjupar dig inom ARCHMETHOD® för att kunna höja dina kunders prestation både fysiskt och mentalt.

From health-care to self-care
– by targeting the brain

Arch Practitioner är en integrerad och certifieringsgrundande kurs designad för dig som vill ligga i topp när det handlar om att implementera den senaste forskningen, förstå hur hjärnan är ansvarig för smärtlindring och prestationshöjning, i relation till nuvarande verksamhet. Med integrerad menas att alla olika delar, vilka vi kallar block, i kursen i slutändan är lika viktiga för att förstå hur hjärna och kropp samarbetar för att öka prestation, lindra smärta och återhämta sig. 

Hjälp dina kunder att ta kontroll över sin egen hälsa
I denna kurs lär du dig hur du hjälper dina kunder att ta kontroll över sin egen hälsa genom kunskap och verktyg som du lagt grunden till genom behandling och träning av deras hjärna. Här lär du dig alla steg du behöver för ett snabbt och hållbart reslutat!

Archmethod®

Kursen grundar sig i alla delar av Archmethod® – en metod som spänner över ett stort teoretiskt område som berör den senaste neuroforskningen och tekniska verktyg som Erchonia® NTLLL laser (non thermal low level laser), Vibracussor® och ArthroStim® Adjuster. 

Kursen är utformad för att ge dig bästa möjliga utgångsläge oavsett vad du arbetar med idag.  Det vill säga att det inte spelar någon roll om du arbetar som massör med en biomekanisk approach, kiropraktor eller PT för att kunna implementera en neurocentrisk approach i din verksamhet. I kursen tittar vi på smärta och prestation utifrån ett neurologiskt synsätt.

Kursens innehåll utifrån Archmethod®

Body Architecture
 • Proprioception och exteroception
 • Kroppens arkitektur och hur din hållning påverkar hjärnaktivitet
 • Vikten av förståelsen av SAID-principen
 • Transmissions force påverkan på tensegritet och vad vi kan göra utifrån en neurocentrisk approach
 • Strukturella och neurologiska antigravity-tekniker
 • Teknisk plattform: ArthroStim® Adjuster, Vibracussor®
 • Övningar
Applicerad Neurologi
 • Vad är det och hur använder du det?
 • Neurologi 101 – hjärnans anatomi, nervsystemets uppbyggnad & dess uppgifter
 • Vad är smärta? Vad säger senaste forskningen? Vad kan vi göra?
 • Analyser/tester/anamnes
 • Vad ser jag? Vad betyder det jag ser utifrån ett neurologiskt perspektiv.
 • Vad behöver jag veta för att ta en bra anamnes utifrån en neurocentrisk approach
 • Övningar
Cellulär aktivering
 • Icke termisk lågenergilaser – NTLLL
 • Vad är laser? Finns det olika sorters laser? Vad är skillnaden?
 • Laserns inverkan på kroppen.
 • Handhavande/användning av lasern
 • Behandling – 8 stegs modellen
 • Övrig cellulär aktivering – andning och kost
 • Teknisk plattform: Erchonia® NTLLL laser
 • Övningar
Body Insight
 • Interoception
 • Autonoma nervsystemet – sympatiska och parasympatiska nervsystemet
 • Vad gör dessa system, hur påverkar vi dem och varför?
 • Neurologin bakom ”Feel Good”-känslan
 • Andning och stresshanteringstekniker
 • Gut-brain Connection – kost/näring
 • Beroenden/livsstilsförändringar 
 • Övningar. 

Under ”kursinnehåll” finner du en mer detaljerad och logisk uppbygnad på vad varje block i kursen innehåller.

En teoretisk, praktisk och teknisk plattform utifrån en neurocentrisk approach

Kursen tillhandahåller: Applicerad funktionell Neurologi, Analyser & Tester, Övningar & Träningsprogram för alla system, Laser 8 stegs modellen, Percussor – Proprioception

 • Grundläggande kunskaper i applicerad funktionell neurologi för smärta och prestation enligt hjärnans förutbestämda rekryteringsmönster, som du kommer kunna använda i varje klientsession under resten av din karriär.
 • Sensomotoriska integrationsprinciper för snabb smärtreducering och prestandaförändringar.
 • Grundläggande och fördjupad förståelse för hur icke termisk lågenergilaser (NTLLL) är det snabbaste sättet att aktivera kroppens celler för återhämtning och regenerering för att förändra prestation och smärta, utifrån den senaste forskningen.
 • Handhavande av laser tillsammans med protokoll & behandling – lär dig behandla både med protokoll och självständigt utifrån dem 8 steg som är grunden i vår neurologiska uppbyggnad för ökad prestation.
 • Strukturell Integration – Grundläggande kunskap om gravitation och dess betydelse på vår struktur och nervsystem.
 • Hur SAID-principen påverkar tensegritet och fascia och på så sätt förändrar hjärnaktivitet och hur vi genom laser, percussor® och applicerad neurologi kan påverka till ny förändring.
 • Baskunskaper i hur man använder en percussor® för att förändra struktur och på så sätt även skapa en förändring neurologiskt – integrerat med rörelse.
 • Neurocentriska tester & analyser för en mer specifik behandling och fokuserad klientprogrammering
 • Strukturerat träningsprogram med neurobaserade övningar grundat på forskning för att förbättra hjärnplasticitet.
 • Tydliga verktyg för stresshantering.
 • Grundläggande förståelse och kunskap om kostens inverkan på hjärna och nervsystem.
 • Hur du går över från en biomekanisk approach till en mer neurocentrisk approach.

Kursens omfattning: 

 • 80 timmar kurs – uppdelat på 5 tillfällen varav 1 tillfälle är certifiering.
  Kursen kommer att fördelas på ca 1 helg/månad
 • 48 timmar praktik 
 • 6 timmar certifiering
 • 2 timmar Round Table Online

Totalt: 120 timmar

Tillgång till:
 • Manual och videomaterial i kursportal
 • Deltagarforum och chatt med lärare under kurs
 • Certifikat

Kursens innehåll 

Kursen består av sex olika block som kommer infalla vid olika tillfällen och mellan dessa kommer du ha hemuppgifter/praktik. I varje enskilt block kommer vi repetera grunderna i neurologi och fördjupa oss inom olika delar av Archmethod®. Läs mer om de olika blocken här under. 

Block 1 – Vägen från en biomekanisk approach till en neurocentrisk

 • Proprioception
 • 101 applicerad neurologi – hjärnans jobb: överlevnad och rörelse
 • Neuroplasticitet
 • Rekryteringsmönster för rörelse
 • Hållning, struktur, gravitation –tensegritet
 • Somatisk & neurologisk smärta
 • Laser steg 1-5 (laser specialistutbildningen 8 stegs modellen)
 • 12 high pay off drills – ett strukturerat träningsprogram med neurobaserade övningar grundat på forskning för att förbättra hjärnplasticitet
 • Teknisk plattform: Erchonia® NTLLL laser, Vibracussor®.- Handhavande
 • Behandling – med laser och Vibracussor®
 • Protokoll – lär dig behandla både utifrån protokoll och självständigt 

20 tim

Block 2 – Sensory before motor – Höj kvalitén på satelliterna för en bättre output

 • Exteroception
 • 101 Applicerad Neurologi – Hjärnans förutbestämda mönster – input/tolka/output
 • Den enorma inverkan av ärr och tatueringar på rörelse och smärta
 • Grundläggande neurologi och tester av de visuella och vestibulära systemen för    rehabilitering, smärtlindring och prestationsförbättring
 • Laser steg 6 (laser specialistutbildningen 8 stegs modellen)
 • Neurobaserade övningar för de sensoriska, visuella & vestibulära systemen
 • Teknisk plattform: Erchonia® NTLLL laser, Vibracussor®
 • Behandling – med laser och Vibracussor®
 • Protokoll – lär dig behandla både utifrån protokoll och självständigt 

20 tim

Block 3 – Hjärnstammen – den snabba vägen till förändring

 • 101 Applicerad Neurologi – hjärnstammen och kranialnerver
 • Hjärnstammens inverkan på hållning, funktion & smärtreducering
 • Gait, PMRF & cerebellum mönster – läsa av, förstå betydelsen och vad vi gör åt det
 • Ensidig smärta
 • Kranialnerver – utvärderingar av det kraniala systemet och neurologin och varför kranialt arbete kan vara kraftfullt
 • Laser steg 7 (laser specialistutbildningen – 8 stegs modellen)
 • Tester & övningar för kranialnerver
 • Hur du kan använda kranialnerver för ökat performance.
 • Teknisk plattform: Erchonia® NTLLL laser, Vibracussor®
 • Hur du kan använda laser och Vibracussor® för förändrad hållning och varför det är av betydelse?
 • Behandling – med laser och Vibracussor®
 • Protokoll – lär dig behandla både utifrån protokoll och självständigt 

20 tim

Block 4 – Feel good & du

 • Interoception
 • 101 Applicerad Neurologi – insulära cortex centrum för interoception
 • Interoceptiv noggrannhet som nyckel till smärta och prestation.
 • Vagusnervens funktionella roll i rehabilitering & performance
 • Visceral smärta
 • Laser steg 8 (Laser specialistutbildningen – 8 stegs modellen)
 • Koppling mellan interoception och:
  • Gut-brain Connection – kost/näring
  • Beroenden/livsstilsförändring
  • NPF-diagnoser
 • Varför dålig hållning sänker hjärnaktivitet
 • Övningar för Interoception & Insulära Cortex
 • Andning- & Stresshantering- & Antigravity-tekniker
 • Hälsodeklaration/anamnes utifrån en neurocentrisk approach
 • Teknisk plattform: Erchonia® NTLLL laser, Vibracussor®
 • Behandling – med laser och Vibracussor®
 • Protokoll – lär dig behandla både utifrån protokoll och självständigt 

20 tim

Block 5  – Certifiering

Att certifiera sig är inget måste, du får välja själv om du vill det eller inte, men det finns egentligen bara fördelar med en certifiering. Det ger dig och ditt företag trovärdighet och anseende både lokalt och globalt då en certifiering visar på engagemang och säkerhet. Du kvalitetssäkrar dig och ditt företag och blir också en terapeut som Arch Academy kommer kunna rekommendera.

Här kommer du få kundcase som att förbereda mellan blocken under din praktik och case som du kommer få tilldelat under certifiering. Du kommer också att muntligen få förklara varför du exempelvis väljer en specifik behandling eller övning och vad du grundar det på utifrån ett neurologiskt perspektiv. 

6 tim

Block 6 – Round table

 • En digital gruppträff 
 • Check in på hur det går för dig
 • Du kan komma med case och frågor som du har stött på sedan certifieringen
 • Vi hjälper dig att landa och eventuellt guida dig vidare

2 tim

Utbildningsansvarig: Arch Academy

Lärare: Sanna Holmgren

 • Neurobaserad smärt- och rörelsespecialist
 • Diplomerad Z-health Practitioner
 • Certifierad Arch Specialist
 • Licensierad personlig tränare
 • Co-founder Archmethod
 • Utbildningsansvarig Arch Academy
 • Ägare av Vardagsstark, Arch Clinic Specialist Center & Arch Academy

Lärare: Gilbert Holmgren

 • Produktspecialist
 • Affärsutvecklare
 • Ägare av Arch Academy
 • Erchonia Territory Manager – Nordics

Hjärnan i centrum för ökad prestation

Syftet med kursen är att lära dig att höja dina kunders prestation genom att sätta deras hjärna i centrum för hälsa och på så sätt ge snabbare och mer hållbara resultat där kunden får verktygen för fortsatt ökad prestation.

Kursen kommer förändra hur du ser på träning, dina kunder och din verksamhet eftersom kursen tillhandahåller kunskap, verktyg, tester och analyser som förklarar neurologin bakom rörelser, motorisk kontroll, hållning och stabilitet. Det i sin tur driver det autonoma systemet, och därmed det sympatiska och parasympatiska nervsystemet, och påverkar oss människor på daglig basis i hela våran funktion och ger en övergripande förändring på alla nivåer och plan.

Denna kunskap kommer att öppna upp för snabbare och mer hållbara resultat för dig och dina kunder, vilket kan utöka din verksamhet.

Denna kurs riktar sig till:

 • Terapeuter– oavsett bakgrund: kiropraktor, naprapat, fotvård, massör etc. – för snabbare och mer effektiva behandlingar och resultat.
 • Coacher och personliga tränare – för snabb smärtlindring och aktivering av struktur. 
 • För dig som planerar att utveckla eller starta upp en ny verksamhet och letar efter ett en nytt och spännande sätt att hjälpa människor att nå sin fulla potential

Förkunskaper: 

Med fördel grundläggande kunskap om anatomi & neurologi och vana av att behandla människor – Men inget krav!

Varmt Välkommen!

 

Ej inskriven
Pris: 69 995 kr inkl. moms
  • Terapeut/Coach/PT
  • Inga förkunskaper krävs
  • 88h kurs, 48h praktik
  • Kurslokal Falun, 5 tillfällen/Online 1 tillfälle
  • Certifiering
  • Tillgång till videomatrial
  • Startdatum 27-29/9 -23
 • Arch Practitioner innehåller allt! D.v.s från hälsodeklaration, analyser, tester till kunskap och övningar inom alla kroppens system i samband med behandling men även att lära kund ta kontrollen i form av träning och livsstilsförändring. Behandlingsdelen i kursen innehåller både cellulär aktivering i form av Laser och strukturell behandling med percussor. Laserspecialistkursen är bara fokuserad på behadnling med laser.

  Ja det kan du! Men det är en fördel om du har grundläggande kunskap om anatomi & neurologi och vana av att behandla människor - Men inget krav!

  För att kunna certifiera dig behöver du vara med alla tillfällen. Om du vid något av tillfällena blir sjuk, kommer videomaterial av teori och praktiska övningar att finnas tillgängliga i portalen.