Arch Clinic – Experience 2

Smärta & Prestation - Nivå 2

Är det dags för er Arch Clinic Experience-klinik att ta nästa steg?  
I denna utbildning öppnar vi upp för att kunna ta emot ett bredare kundklientel d.v.s. mer komplicerade kundfall. Vi fördjupar oss i svårare skador och både fysiska och mentala smärtproblematiker. Vi djupdyker i neurologi och lär oss mer om hjärnans mönster och processer för att komma tillrätta med kunders mer komplexa tillstånd och öppnar upp för ett mer självgående tänk vad gäller behandlingsprogram.
Konceptet är detsamma men kunskapen går djupare.

Från tydliga behandlingsmallar till svårare kundfall

Som målmedveten och driven Arch Clinic Experience-klinik har ni nu fått erfara att kunderna strömmar till och ni levererar fantastiska resultat.
Men med tanke på dem fina resultat ni har kommer också svårare och svårare kundfall in. Vid dessa fall kan man behöva frångå grundprotokoll och se det utifrån ett större perspektiv för att hitta andra lösningar för att knäcka dessa mer komplexa tillstånd.
Hur gör man då?

Kunskap

I denna kurs avancerar vi i både biomekanik och neurologi och kopplar ihop dem olika vägarna från symtom till hjärnans strukturer och mönster för att få en helhetsbild. Vi lär oss ta en hälsodeklaration och djupdyker i laserns funktion och behandlingsprotokoll, som täcker från led och muskelsmärta till att även inbegripa oförklarlig smärta och mentala och hjärndegenerativa tillstånd.

I denna kurs får vi fortsatt med oss hur vår hjärna ligger till grund för smärta och prestation men också hur du kan behandla dina kunder med och utan protokoll. Den kunskap och de verktyg som du får med dig från denna kurs gör det möjligt för dig att vara mer självgående och kunna behandla en bredare smärtproblematik.

Mål

Vårt mål är fortfarande att trimma ner till det allra enklaste för både er och era kunder och hålla Arch Clinic Experience-konceptet, lättsmält och applicerbart. Men för att göra det behövs kunskapen.
Så vi ger er kunskap, vad som är viktigt att ta i en anamnes, slagkraftiga och färdiga behandlingsmallar utifrån smärtproblematik, men även hur ni kan vara självgående och bygga egna behadnlingsplaner för just enskild kund. 

Både Arch Clinic Experience nivå 1 och nivå 2 är integrerade och designade för dig som vill implementera den senaste forskningen gällande smärtlindring och prestationshöjning, det vill säga både applicerad neurologi och laserbehandling. Med integrerad menas att båda kurserna i slutändan är lika viktiga för att förstå hur hjärna och kropp samarbetar för att kunna öka prestation, lindra smärta och effektivt återhämta sig. Så om man vill få en en samlad och rättvis bild av hur smärtlindring och prestationshöjning kan påverkas av biomekanik, applicerad neurologi och ljus är det ett bra vala tt gå båda nivåern.

Förkunskaper

Arch Clinic Experience Nivå 1

Certifiering

Efter att ni som klinik har gått båda nivåerna i utbildningen för Arch Clinic Experience kan du som enskild terapeut ta nästa steg i att certifiera dig som laserterapeut. Dett görs vid ett fristående block på ett datum efter kursen.
Till detta block kommer du få både kundcase som du har kunnat förbereda under din praktik, och case som du får tilldelat dig under certifieringen. Du kommer också att muntligen få förklara varför du exempelvis väljer en specifik behandling eller övning och vad du grundar det på utifrån ett neurologiskt perspektiv. Du kommer att tillsammans med andra deltagare att få framföra casen.

Att certifiera sig är inget måste, du får välja själv om du vill det eller inte, men det finns egentligen bara fördelar med en certifiering. Det ger dig och ditt företag trovärdighet och anseende både lokalt och globalt då en certifiering visar på engagemang och säkerhet. Du kvalitetssäkrar dig och ditt företag och blir också en terapeut som Arch Academy kommer kunna rekommendera.

Vill du veta mer om konceptet och intresserad av att starta klinik läs mer här eller kontkata våra affärsutvecklare.

En teoretisk och teknisk plattform utifrån en neurocentrisk approach

Kursen tillhandahåller:

 • Repetition (utifrån deltagarnas behov) av:
  Grundläggande och fördjupad förståelse för hur icke termisk lågenergilaser (NTLLL) är det snabbaste sättet att aktivera kroppens celler för återhämtning och regenerering för att förändra prestation och smärta, utifrån den senaste forskningen.
 • Repetition (utifrån deltagarnas behov) av:
  Handhavande av maskin tillsammans med steg 1-5 i 8 stegs modellen.
  I denna kurs går vi igenom steg 6-8 i vår 8 stegs modell som är grunden i vår neurologiska uppbyggnad för ökad prestation och smärtreduktion. Vi tittar på mer avancerade protokoll men fokuserar på ett större tänk då vi lär oss att läsa av kundens historia, kopplar det till hjärna och nervsystem och finner ut vart behandlingen bör ske, ur ett större perspektiv.
 • Avancerade kunskaper i applicerad funktionell neurologi för smärta och prestation enligt hjärnans förutbestämda mönster för funktion, från muskel till centrala nervsystemet inkl det autonoma nervsystemet, vilket ger dig möjlighet att behandla fler och svårare smärtdiagnoser.
 • Neurocentriska tester & analyser för en mer specifik behandling och fokuserad klientprogrammering.
 • Neurobaserade övningar för CO-activation (dubbelaktivering)

Kursens Omfattning:

 • 20 timmar kurs – på plats 1 tillfälle
 • Praktiskt arbete under kurs

Totalt: 20 timmar

Tillgång till:
 • Manual och videomaterial i kursportal
 • Färdiga behandlingsmallar
 • Deltagarforum och chatt med lärare under kurs

Kursens innehåll 

Kursen består av flera olika block, både teori och praktik, som gås igenom vid ett och samma tillfälle. Läs mer om de olika blocken här under.

Kursens block

Cellulär aktivering av hjärnans strukturer
– Från smärtområde via nervsystemet till ansvarigt område i hjärnan

Avancerad neurologi

 • Hjärnans förutbestämda mönster – input/tolka/output
 • Hjärnans primära jobb: överlevnad
 • Hjärnans strukturer och ansvarsområden – dess betydelse i behandling av smärta och ökad prestation
 • Visceral och sympatisk smärta

Laser: Teknisk plattform: Erchonia® NTLLL: EMERALD, FX, EVRL

 • Laserns inverkan på hjärnan
 • Laser steg 6-8 (hjärnans strukturer och ansvarsområden enligt 8 stegs modellen i utbildningen LASER SPECIALIST)

Behandlingsprotokoll:

 • Analyser och tester för en mer specifik behandling och fokuserad klientprogrammering
 • Behandling – hur lasern används och varför?
 • Skillnaden på biomekanisk och neurocentrisk behandling
 • Protokoll – lär dig behandla både utifrån protokoll och självständigt
 • Neurobaserade övningar för ökad effekt  – och varför det ger ökad effekt?
 • Case: Kronisk smärta – både oförklarlig och efter skador/operation, mental smärta (hjärntrötthet till depression), NPF och andra hjärndiagnoser
 • De 5 vanligaste diagnosprotokollen för både smärtproblematik och hjärndiagnoser
Certifiering

Efter att ni som klinik har gått båda nivåerna i utbildningen för Arch Clinic Experience kan du som enskild terapeut ta nästa steg i att certifiera dig som laserterapeut. Dett görs vid ett fristående block på ett datum efter kursen.
Till detta block kommer du få både kundcase som du har kunnat förbereda under din praktik, och case som du får tilldelat dig under certifieringen. Du kommer också att muntligen få förklara varför du exempelvis väljer en specifik behandling eller övning och vad du grundar det på utifrån ett neurologiskt perspektiv. Du kommer att tillsammans med andra deltagare att få framföra casen.

Att certifiera sig är inget måste, du får välja själv om du vill det eller inte, men det finns egentligen bara fördelar med en certifiering. Det ger dig och ditt företag trovärdighet och anseende både lokalt och globalt då en certifiering visar på engagemang och säkerhet. Du kvalitetssäkrar dig och ditt företag och blir också en terapeut som Arch Academy kommer kunna rekommendera.

Utbildningsansvarig: Arch Academy

Lärare: Sanna Holmgren

 • Neurobaserad smärt- och rörelsespecialist:
 • Diplomerad Z-health Practitioner
 • Certifierad Arch Specialist
 • Licensierad personlig tränare
 • Co-founder Archmethod
 • Utbildningsansvarig Arch Academy
 • Ägare av Vardagsstark, Arch Clinic Specialist Center & Arch Academy

 Lärare: Gilbert Holmgren

 • Produktspecialist
 • Affärsutvecklare
 • Ägare av Arch Academy
 • Erchonia Territory Manager – Nordics

Djupare kunskap – svårare kundfall

Syftet med denna kurs är att öppna upp för ett bredare kundklientel d.v.s. svårare kundfall och större möjlighet att behandla komplexa smärttillstånd. Vi lär oss se kunden utifrån ett större perspektiv grundat på kunskap i hur hjärna och nervsystem fungerar för att upprätthålla funktion och reducera smärta. VI har fortfarande samma fokus på att erbjuda färdiga behandlingar, som generellt sett passar alla, och på så sätt öka tempot och kundgenomströmningen, men kan nu även ta emot svårare kundfall som inbegriper oförklarlig smärta och mentala och hjärndegenerativa tillstånd.

Arch Clinic Experience är en revolutionerande smart och modern behandlingsform då den baseras på klinisk evidens och den senaste forskningen kring longevity (hållbart leverne) – paketerat i ett lättsmält och applicerbart format.

Starta ditt eget Human Recharge Center och bli en del av oss!

Denna kurs riktar sig till:

…. dig/er som gått Arch Clinic Experience nivå 1 och som nu vill ta nästa steg.

 • Driven entreprenör
 • Terapeuter med egen klinik
  – oavsett bakgrund: kiropraktor, naprapat, fotvård, massör etc. – för snabbare och mer effektiva behandlingar och resultat.
 • Coacher och personliga tränare med eget träningscenter
  – för snabb smärtlindring och aktivering av struktur.
Förkunskaper

Arch Clinic Experience nivå 1

Varmt Välkommen!

Ej inskriven
Pris: 37 495kr
  • Kliniker, SPA, TräningsCenter
  • Arch Clinic Experience nivå 1
  • 20 timmar
  • Kurslokal
  • Certifiering
  • Tillgång till videomatrial
  • Startdatum anpassas efter din klinik