Laser Avancerad

Laser Avancerad

Det här är kursen där du får du förutsättningar för att lära dig bemästra din laser till fullo, och se “the bigger picture” gällande smärta och prestation, med utgångspunkt i en neurocentrisk approach. Det öppnar upp för att kunna ta sig an bredare smärt och diagnosproblematiker.
Målet med denna kurs är att lära sig se "the bigger picture" men samtidigt kunna leverera snabba och hållbara resultat till dina klienter, vilket också kan ge dig möjligheter att utöka din klientbas och verksamhet. 

Cellulär aktiveringGrundläggande neurologi blir avancerad neurologi

Istället för cellulär aktivering av hjärnans rekryteringsmönster, som vi går igenom i LASER MEDIUM-kursen, handlar den här kursen om cellulär aktivering av hjärnans strukturer för smärtreduktion och ökad prestation.

Förkunskaper
För att kunna gå denna kurs behöver du ha gått LASER MEDIUM.

Integrerade kurser

Kurserna Laser Medium och Laser Avancerad är integrerade och designade för dig som vill implementera den senaste forskningen gällande smärtlindring och prestationshöjning, det vill säga både applicerad neurologi och laserbehandling. Med integrerad menas att alla kurserna i slutändan är lika viktiga för att förstå hur hjärna och kropp samarbetar för att kunna öka prestation, lindra smärta och effektivt återhämta sig.

Så om man vill få en en samlad och rättvis bild av hur smärtlindring och prestationshöjning kan påverkas av biomekanik, applicerad neurologi och ljus bör man gå både Laser Medium och Laser Avancerad.

Laser Specialist
Om du både läser LASER MEDIUM och LASER AVANCERAD motsvarar det kursen LASER SPECIALIST .

Ett bra alternativ
Att läsa dessa två kurser, istället för att gå hela LASER SPECIALIST direkt, är ett bra alternativ för den som har ett fullbelagt schema eller helt enkelt bara vill dela upp kursen på två tillfällen.

Certifiering
Efter att du läst både LASER MEDIUM och LASER AVANCERAD kan du, likt LASER SPECIALIST, välja att genomgå en certifiering. Det ger dig och ditt företag trovärdighet och anseende både lokalt och globalt då en certifiering visar på engagemang och säkerhet. Du kvalitetssäkrar dig och ditt företag och blir också en terapeut som Arch Academy kommer kunna rekommendera.

En teoretisk och teknisk plattform utifrån en neurocentrisk approach

Kursen tillhandahåller:

 • Repetition (utifrån deltagarnas behov) av:
 • Grundläggande och fördjupad förståelse för hur icke termisk lågenergilaser (NTLLL) är det snabbaste sättet att aktivera kroppens celler för återhämtning och regenerering för att förändra prestation och smärta, utifrån den senaste forskningen.
 • Repetition (utifrån deltagarnas behov) av:
  Handhavande av maskin tillsammans med steg 1-5 i 8 stegs modellen. I denna kurs går vi igenom steg 6-8 i vår 8 stegs modell som är grunden i vår neurologiska uppbyggnad för ökad prestation och smärtreduktion. Vi tittar på mer avancerade protokoll men fokuserar på ett större tänk då vi lär oss att läsa av kundens historia, kopplar det till hjärna och nervsystem och finner ut vart behandlingen bör ske, ur ett större perspektiv.
 • Avancerade kunskaper i applicerad funktionell neurologi för smärta och prestation enligt hjärnans förutbestämda mönster för funktion, från muskel till centrala nervsystemet inkl det autonoma nervsystemet, vilket ger dig möjlighet att behandla fler och svårare smärtdiagnoser.
 • Neurocentriska tester & analyser för en mer specifik behandling och fokuserad klientprogrammering.
 • Neurobaserade övningar för CO-activation (dubbelaktivering)

Kursens Omfattning:

 • 8 timmar kurs – på plats 1 tillfälle
 • Praktiskt arbete under kurs

Om du väljer att certifiera dig

 • 10 timmar praktik innan certifiering
 • 2 timmar Certifiering (frivillig)

Totalt: 20 timmar

Tillgång till:
 • Manual och videomaterial i kursportal
 • Deltagarforum och chatt med lärare under kurs
 • Certifikat (vid certifiering)

Kursens innehåll 

Kursen består av flera olika block, både teori och praktik, som gås igenom vid ett och samma tillfälle under 1 dag.
Läs mer om de olika blocken här under

Cellulär aktivering av hjärnans strukturer
– Från smärtområde via nervsystemet till ansvarigt område i hjärnan

Avancerad neurologi

 • Hjärnans förutbestämda mönster – input/tolka/output
 • Hjärnans första jobb: överlevnad
 • Hjärnans strukturer och ansvarsområden – dess betydelse i behandling av smärta och ökad prestation
 • Visceral och sympatisk smärta

Laser – Teknisk plattform: Erchonia® NTLLL: EVRL, EVL, XLR8, FX

 • Laserns inverkan på hjärnan
 • Laser steg 6-8 (hjärnans strukturer och ansvarsområden enligt 8 stegs modellen))

Behandlingsprotokoll:

 • Analyser och tester för en mer specifik behandling och fokuserad klientprogrammering
 • Behandling – hur lasern används och varför?
 • Behandlingstider och frekvenser
 • Skillnaden på biomekanisk och neurocentrisk behandling
 • Protokoll – lär dig behandla både utifrån protokoll och självständigt 
 • Neurobaserade övningar för ökad effekt  – och varför det ger ökad effekt?
 • Case: Kronisk smärta – både oförklarlig och efter skador/operation, mental smärta (hjärntrötthet till depression), NPF och andra hjärndiagnoser, organ-dysfunktioner.
 • De 5 vanligaste diagnosprotokollen för både smärtproblematik och hjärndiagnoser

Certifiering

Efter att du har gått både Laser Medium och Laser Avancerad kan du välja att certifiera dig. Det är inget måste, du får välja själv om du vill det eller inte, men det finns egentligen bara fördelar med en certifiering. Det ger dig och ditt företag trovärdighet och anseende både lokalt och globalt då en certifiering visar på engagemang och säkerhet. Du kvalitetssäkrar dig och ditt företag och blir också en terapeut som Arch Academy kommer kunna rekommendera.

* Om du väljer att certifiera dig ska du ha gjort 10 tim praktik innan du bokar ditt certifierings-datum.

Till certifieringen kommer du få både kundcase som du har kunnat förbereda under din praktik, och case som du får tilldelat dig under certifieringen. Du kommer också att muntligen få förklara varför du exempelvis väljer en specifik behandling eller övning och vad du grundar det på utifrån ett neurologiskt perspektiv. Du kommer att tillsammans med andra deltagare att få framföra casen.

2 tim 

Utbildningsansvarig: Arch Academy

Lärare: Sanna Holmgren

 • Neurobaserad smärt- och rörelsespecialist:
 • Diplomerad Z-health Practitioner
 • Certifierad Arch Specialist
 • Licensierad personlig tränare
 • Co-founder Archmethod
 • Utbildningsansvarig Arch Academy
 • Ägare av Vardagsstark, Arch Clinic Specialist Center & Arch Academy

 Lärare: Gilbert Holmgren

 • Produktspecialist
 • Affärsutvecklare
 • Ägare av Arch Academy
 • Erchonia Territory Manager – Nordics

The Bigger Picture

Målet med denna kurs är att tillförskaffa sig tillräckligt med kunskap för att kunna se helhetsbilden över hur vi fungerar som går bortanför att biomekaniskt ”jaga smärta”.

Denna kunskap kommer att hjälpa dig att leverera både snabbare och mer övergripande resultat med helhetsfunktion som ett slutmål för både dig och kund och din verksamhet kommer att breddas.

Du kommer att känna dig tryggare både med din laser och din kunskap, och dina kunder kommer att få den hjälp dem behöver.

Denna kurs riktar sig till:

 • Terapeuter – oavsett bakgrund: kiropraktor, naprapat, fotvård, massör etc.
  – för snabbare och mer effektiva behandlingar och resultat
 • Coacher och personliga tränare
  – för snabb smärtlindring och aktivering

Förkunskaper

Laser Medium

Varmt Välkommen!

Ej inskriven
Pris: 6 245 kr
  • Terapeut/Coach/PT
  • Laser Medium
  • 8h i kurslokal
  • Kurslokal
  • Certifiering
  • Tillgång till videomatrial
  • 28/5 -23
 • Nej! Kurserna integrerar med varandra och är påbyggnadskurser.

  Jo visst gör de det! Du bestämmer hur mycket du vill utvecklas. Laser Medium är mer inriktade på specifika tillvägagångssätt, medans Laser Avancerad öppnar upp för ett mer självgående/"Bigger Picture-tänk" och på så sätt behandling av bredare smärtproblematik.

  Om du väljer kursen "Laserspecialist" så kör du båda kurserna på en helg. Vilket betyder att du kan gå dem direkt efter varandra. Om du väljer att gå dem var för sig ; Ju mer du tränar på det du lärt dig på "Laser Medium" desto bättre tar du in "Laser Avancerad", så några veckor till en månad emellan kan vara bra. Men det kan lika gärna gå ett halvår.