Laser Specialist

Laserspecialist

Kursen som tar dig hela vägen från att snabbt och enkelt komma igång och börja använda din laser utifrån en biomekanisk inriktning, och känna dig trygg med den, till att lära dig bemästra din laser till fullo, och se “the bigger picture” gällande energiregenerering, smärta och prestation, med utgångspunkt från hjärna och nervsystem.

Det ger dig och dina kunder snabbare och mer övergripande resultat med helhetsfunktion som ett slutmål och din verksamhet kommer att breddas.

Cellulär aktivering
– från biomekanik till djupgående neurologi

Denna certifieringsgrundande kurs i laser är designad för dig som vill ligga på topp när det gäller att implementera den senaste forskningen, förstå hur hjärnan är ansvarig för smärtlindring och prestationshöjning, och att det snabbaste sättet att öka aktiviteten i dina mitokondrier, är med ljus.

 

Vi startar med bästa möjliga utgångsläge i att förstå och behandla med laser hela vägen från en biomekanisk approach till en neurocentrisk med en tydlig grund i den senaste forskningen om hjärnans rekryteringsmönster. Grundläggande neurologi blir avancerad neurologi om cellulär aktivering av hjärnans strukturer och vi djupdyker i laserns funktion och behandlingsprotokoll som täcker från led och muskelsmärta till att även inbegripa oförklarlig smärta och mentala och hjärndegenerativa tillstånd.

Vad får du med dig?
Den kunskap och de verktyg som du får med dig från denna kurs gör det möjligt för dig att vara mer självgående och kunna behandla en bredare smärtproblematik.

Inga Förkunskaper
Det spelar ingen roll vart du befinner dig idag och hur mycket eller lite kunskap du har om laser och laserbehandlingar. Här lär du dig laser och hjärna från grunden.
Kursen passar dig som vill ha ett komplement till nuvarande verksamhet men också dig som är ny i branschen. Denna kurs kommer ge både dig och dina kunder snabbare och mer hållbara resultat, vilket också kan expandera din verksamhet.

Archmethod®

Kursen grundar sig i Archmethod® tredje block – ”Cellular Activation” – där fokus ligger på att aktivera mitokondrien då den senaste forskningen visar att mitokondrierna i kroppens celler är grunden för hälsa och prestation. De sköter läkning, återhämtning och genererar energi. Forskning visar att snabbaste sättet att öka aktiviteten i dina mitokondrier, är med ljus. Det är en biokemisk process som utlöses på molekylär nivå och genererar 400% mer energi, ATP, i mitokondrierna. 

Non Thermal Low Level Laser (Erchonia NTLLL – FDA-godkänd för generell skelettmuskulär smärta) kan effektivisera din läkningsprocess och det görs mest effektivt inom spannet 405-635nm. På cellnivå har dessa våglängder möjlighet att öka kroppens egen läkning-och återhämtningsprocess .

Ett bra alternativ
Denna kurs motsvarar LASER MEDIUM och LASER AVANCERAD tillsammans.
Att läsa dessa två kurser, istället för att gå hela LASER SPECIALIST direkt, är ett bra alternativ för den som har ett fullbelagt schema eller helt enkelt bara vill dela upp kursen på två tillfällen.

En teoretisk, praktisk och teknisk plattform utifrån en neurocentrisk approach

Kursen tillhandahåller:

 • Grundläggande och fördjupad förståelse för hur icke termisk lågenergilaser (NTLLL) är det snabbaste sättet att aktivera kroppens celler för återhämtning och regenerering för att förändra prestation och smärta, utifrån den senaste forskningen.
 • Handhavande av maskin tillsammans med protokoll & behandling – lär dig behandla både med protokoll och självständigt utifrån dem 8 steg som är grunden i vår neurologiska uppbyggnad för ökad prestation och smärtreduktion.
 • Grundläggande kunskaper i applicerad funktionell neurologi för smärta och prestation enligt hjärnans förutbestämda rekryteringsmönster, som du kommer kunna använda i varje klientsession under resten av din karriär.
 • Neurocentriska tester & analyser för en mer specifik behandling och fokuserad klientprogrammering.
 • Neurobaserade övningar för CO-activation (dubbelaktivering).
 • Hur du går över från en biomekanisk approach till en mer neurocentrisk approach.

Kursens Omfattning:

 • 16 timmar kurs – på plats 1 tillfälle
 • Praktiskt arbete under kurs
 • 10 timmar praktik innan certifiering
 • 2 timmar Certifiering (frivillig)

Totalt: 28 timmar (inkl praktik & certifiering)

Tillgång till:
 • Manual och videomaterial i kursportal
 • Deltagarforum och chatt med lärare under kurs
 • Certifikat (vid certifiering)

Kursens innehåll 

Kursen består av flera olika block, både teori och praktik, som gås igenom vid ett och samma tillfälle under 2 dag och en fristående dag för certifiering. Läs mer om de olika blocken här under

Block 1 – Cellulär aktivering av hjärnans rekryteringsmönster
– från smärtområde till nervsystemet

Grundläggande neurologi

 • Hjärnans förutbestämda mönster
 • Hjärnans sekundära jobb: rörelse
 • Hjärnans rekryteringsmönster och varför det har betydelse i behandling av smärta eller ökad prestation
 • Vad är smärta?
 • Somatisk och neurologisk smärta

Laser – Teknisk plattform: Erchonia® NTLLL: EVRL, EVL, XLR8, FX

 • Vad är laser? Finns det olika sorters laser? Vad är skillnaden?
 • Laserns inverkan på kroppen – vad gör ljuset i cellen?
 • Handhavande/användning av lasern
 • Laser steg 1-5 (från smärtområde till centrala nervsystemet)

Behandlingsprotokoll

 • Behandling – hur lasern används och varför?
 • Skillnaden på biomekanisk och neurocentrisk behandling
 • Protokoll – lär dig behandla både utifrån protokoll och självständigt 
 • Behandlingstider och frekvenser
 • Biomekaniska övningar för ökad effekt – och varför det ger ökad effekt?
 • Case – generell smärta, akut smärta, skador, hämmad funktion/stelhet, återhämtning, ökad prestation

Block 2 – Cellulär aktivering av hjärnans strukturer
– Från smärtområde via nervsystemet till ansvarigt område i hjärnan

Avancerad neurologi

 • Hjärnans förutbestämda mönster – input/tolka/output
 • Hjärnans primära jobb: överlevnad
 • Hjärnans strukturer och ansvarsområden – dess betydelse i behandling av smärta och ökad prestation
 • Visceral och sympatisk smärta

Laser – Teknisk plattform: Erchonia® NTLLL: EVRL, EVL, XLR8, FX

 • Laserns inverkan på hjärnan
 • Laser steg 6-8 (hjärnans strukturer och ansvarsområden)

Behandlingsprotokoll

 • Analyser och tester för en mer specifik behandling och fokuserad klientprogrammering
 • Behandling – hur lasern används och varför?
 • Skillnaden på biomekanisk och neurocentrisk behandling
 • Protokoll – lär dig behandla både utifrån protokoll och självständigt 
 • Neurobaserade övningar för ökad effekt  – och varför det ger ökad effekt?
 • Case: Kronisk smärta – både oförklarlig och efter skador/operation, mental smärta (hjärntrötthet till depression), NPF och andra hjärndiagnoser
 • De 5 vanligaste diagnosprotokollen för både smärtproblematik och hjärndiagnoser

Block 3  – Certifiering

Detta är ett fristående block som bokas in efter avslutat kurs. Till detta block kommer du få både kundcase som du har kunnat förbereda under din praktik, och case som du får tilldelat dig under certifieringen. Du kommer också att muntligen få förklara varför du exempelvis väljer en specifik behandling eller övning och vad du grundar det på utifrån ett neurologiskt perspektiv. Du kommer att tillsammans med andra deltagare att få framföra casen.

Att certifiera sig är inget måste, du får välja själv om du vill det eller inte, men det finns egentligen bara fördelar med en certifiering. Det ger dig och ditt företag trovärdighet och anseende både lokalt och globalt då en certifiering visar på engagemang och säkerhet. Du kvalitetssäkrar dig och ditt företag och blir också en terapeut som Arch Academy kommer kunna rekommendera.

2 tim 

Utbildningsansvarig: Arch Academy

Lärare: Sanna Holmgren

 • Neurobaserad smärt- och rörelsespecialist
 • Diplomerad Z-health Practitioner
 • Certifierad Arch Specialist
 • Licensierad personlig tränare
 • Co-founder Archmethod
 • Utbildningsansvarig Arch Academy
 • Ägare av Vardagsstark, Arch Clinic Specialist Center & Arch Academy

Lärare: Gilbert Holmgren

 • Produktspecialist
 • Affärsutvecklare
 • Ägare av Arch Academy
 • Erchonia Territory Manager – Nordics

Från snabbt och enkelt till The Bigger Picture

Syftet med kursen är att snabbt och enkelt komma igång och känna dig trygg med din laser, få en förståelse för hur hjärnan är ansvarig för smärtlindring och prestationshöjning och hur ljus snabbt och effektivt kan öka aktiviteten i dina mitokondrier, utifrån en biomekanisk approach, men som har sin grund i neurologin. För att sen ta steget till utökad kunskap och se helhetsbilden över hur vi fungerar som går bortanför att biomekaniskt “jaga smärta”.
Denna kunskap kommer att hjälpa dig att leverera både snabbare och mer övergripande resultat med helhetsfunktion som ett slutmål för både dig och kund och din verksamhet kommer att breddas.

Du kommer att känna dig tryggare både med din laser och din kunskap, och dina kunder kommer att få snabbare och mer hållbara resultat.

Målet med kursen är att det du får lära dig ska kunna implementeras enkelt i både nuvarande men också i nystartad verksamhet. 

 

Denna kurs riktar sig till:

 • Terapeuter – oavsett bakgrund: kiropraktor, naprapat, fotvård, massör etc.
  – för snabbare och mer effektiva behandlingar och resultat
 • Coacher och personliga tränare
  – för snabb smärtlindring och aktivering
 • Privatpersoner
  – som har en laser för hemmabruk och vill utöka sin kunskap.
Förkunskaper:

Inget krav!

Varmt Välkommen!

Ej inskriven
Pris: 14 990 kr

Kurs Includes

 • Kurs Certificate
  • Terapeut/Coach/PT
  • Inga förkunskaper krävs
  • 16h i kurslokal
  • Kurslokal Falun
  • Certifiering
  • Tillgång till videomatrial
  • 27, 28/5 -23