Percussor – Proprioception (nivå 1)

Percussor – Proprioception (nivå 1)

Behöver du ett komplement till dina behandlingar för att få struktur, vävnad, blodcirkulation och lymfsystem att snabbare, och på ett mer hållbart sätt, börja jobba med nervsystemet? Då är det här rätt kurs för dig! Här får du lära du dig hur en percussor fungerar för att få igång kroppens olika system men framförallt för att få kroppens strukturer i rätt position och samtidigt öka hjärnaktiviteten, vilket reducerar smärta.

Percussor – vad är det och vad är det bra för?

Percussor är ett osteopatiskt instrument som jobbar tillsammans med nervsystemet för att snabbt lösa upp muskelspänningar och restriktioner i fascia, öka rörlighet i leder och struktur, stimulera blodcirkulation och lymfsystem för att ge ökad funktion och reducera smärta. En percussor har därför flera olika användningsområden och används på flera olika sätt med olika tillvägagångssätt, se olika exempel nedan. 

Exempel på användningsområden

 • Ökad metabolism
 • Ökad ROM (rörlighet och flexibilitet) 
 • Förbättrad vaskularisering
 • Frigörande av triggerpunkter
 • Minska fascia-förtätning, ärrvävnad och förkalkningar
 • Förbättrat lymfsystem 

Percussor – Proprioception

I denna kurs, som är nivå 1, fokuserar vi på den grundtanke som Dr Robert Fulford, upphovsman till percussor-tekniken, utvecklade, för att sen kunna gå in på mer avancerade tekniker:

– ”att få den miljö som dina leder befinner sig i att slappna av och öppna upp så att det finns en full rörelselängd i leden som kan skicka tillbaka input till hjärnan så att den kan utföra rörelsemål och anpassa dig till miljön du befinner dig i”.

Ökad rörelse i leden ger hjärnan en tydligare bild av din kropp och hur den fungerar, vilket ökar hjärnaktiviteten som gör att hjärnan kan optimera funktion och på så sätt reducera smärtsignaler. I denna kurs fokuserar vi på att öka rörligheten i leden, men eftersom percussor stimulerar så mycket mer än bara just leden kommer det också resultera i att andra system, som exempelvis blod, lymfa, muskler och receptorer, kommer få effekt.

Här nedan finner du tillstånd och diagnoser som kan dra nytta av percussor-terapi:

 • Artrit (degenerativ ledsjukdom)
 • Rygg- eller diskvärk
 • Muskel-, ligament- och senskador
 • Stukningar och sträckningar 
 • Postoperativ ärrvävnad
 • Ärrbildning
 • Mjukvävnadstrauma

Behandling med percussor är även användbart för kumulativa traumaskador som:

 • Karpaltunnelsyndrom
 • Kubitaltunnelsyndrom/Ulnarisentrapment – inklämd ulnarisnerv
 • Epicondylitis ulnar/radial, epicondylosis – tennisarmbåge 
 • Tenosynovitis – triggerfinger/inflammation i händer och fötter 
 • Myofasciellt smärtsyndrom – fibromyalgi 
 • Nervkompressionssyndrom 
 • Thoracic outlet syndrome – TOS 
 • Muskuloskeletala störningar (RSI)
 • Chronic tendinosis – hälsenetendinos/akillestendinit 
 • Förkalkning (ex. rotator cuff)
 • Bursitis (trochanter, axel, knä, etc.) – slemsäcksinflammation 
 • Löparknä
 • Achilles tendon pain – hälseneinflammation 
 • Plantar fasciitis – hälsporre 
 • Benhinneinflammation 

Eftersom våra kurser bygger på ett neurocentriskt helhetsperspektiv vad det gäller träning och behandling så kommer många av dessa tillstånd och diagnoser att behandlas under kursen.

Fördjupa dig inom percussorteknik

Här kan du läsa om våra fördjupningskurser om percussor. 

PERCUSSOR MEDIUM – Tensegritet
Om du vill fördjupa dig inom percussorteknik kan du läsa PERCUSSOR MEDIUM – ”Tensegritet”. I den kursen fördjupar vi oss i tensegritet och fascia och förstår dess kopplingar till muskelkedjor utifrån Tom Myers ”Anatomy Trains”. Här lär du dig hur du både biomekaniskt och neurologiskt kan lösa upp fasciala restriktioner utifrån analyser och smärttillstånd och vilken effekt det har på din kropp och hjärna.

PERCUSSOR AVANCERAD
”Behandlingsprotokoll Laser & Percussor” är nästa steg som då även inbegriper laser och där vi ser mer på olika behandlingsprotokoll utifrån diagnos och smärtproblematik.

Diplomeringsgrundad
Efter avslutad kurs erhåller du ett diplom för genomförd kurs.

En teoretisk, teknisk och praktisk kurs utifrån en neurocentrisk approach

Kursen tillhandahåller:

 • Grundläggande kunskaper med percussor som verktyg, dess bakgrund och effekt. Handhavande. Förklaringsmodell till kund.
 • Grundläggande kunskaper i neurologi och applicerad neurologi – Proprioception (rörelse och känsel: ”din karta över kroppen”). Hur det kommer till användning i behandling med percussor.
 • Hur SAID-principen påverkar tensegritet och fascia och på så sätt förändrar hjärnaktivitet men också hur percussors effekt på fascia och tensegritet ser ut. 
 • Percussor och felposition av struktur ex bäckenet och smärtreduktion.

Denna kurs grundar sig på Archmethod® första block: Body Architecture, som jobbar för att skapa balans mellan struktur och gravitation, vilket är av största vikt för vår hjärna. Denna kurs (det vill säga percussor bas) ingår även i kursen ”Arch Practitioner”.

Kursens omfattning: 

 • 16 timmar kurs – 1 tillfälle
 • Praktiskt arbete under kurs

Totalt: 16 timmar

Tillgång till:
 • Manual och videomaterial i kursportal
 • Deltagarforum och chatt med lärare under kurs
 • Diplom

Kursens innehåll 

Kursen består av flera olika block, både teori och praktik, som gås igenom vid ett och samma tillfälle under 2 dagar.
Läs mer om de olika blocken här under.

Kursens block

Grundläggande neurologi och anatomi

 • Grundläggande neurologi – Hjärnans förutbestämda mönster
 • Grundläggande neurologi – Hjärnans primära och sekundära uppgift:
  Överlevnad och Rörelse
 • Grundläggande neurologi – Proprioception och hjärnans rekryteringsmönster för rörelse
 • Grundläggande anatomi för praktisk arbete
 • Hållning, struktur, gravitation – Tensegritet
 • Analyser och tester

Percussor-verktyg i form av Vibracussor®:

 • Bakgrund/historia 
 • Hur fungerar en percussor? Finns det olika sorter? Vad är skillnaden?
 • Percussorns inverkan på kroppen
 • Handhavande/användning av percussor

Behandling

 • Hur percussor används och varför?
 • Behandlingstider och hastigheter/frekvenser
 • Skillnaden på biomekanisk och neurocentrisk behandling
 • Protokoll – lär dig behandla både utifrån protokoll (smärtproblematik) och självständigt (dvs för ökad funktion som en helhet)
 • Biomekaniska övningar för ökad effekt – och varför det ger ökad effekt?
 • Case om: dålig hållning, snett/roterat bäcken, generell smärta, akut smärta, skador, hämmad funktion/stelhet

Utbildningsansvarig: Arch Academy

Lärare: Sanna Holmgren

 • Neurobaserad smärt- och rörelsespecialist
 • Diplomerad Z-health Practitioner
 • Certifierad Arch Specialist
 • Licensierad personlig tränare
 • Co-founder Archmethod
 • Utbildningsansvarig Arch Academy
 • Ägare av Vardagsstark, Arch Clinic Specialist Center & Arch Academy

Lärare: Gilbert Holmgren

 • Produktspecialist
 • Affärsutvecklare
 • Ägare av Arch Academy
 • Erchonia Territory Manager – Nordics

Integrera struktur och nervsystem på ett snabbare och mer hållbart sätt

Syftet med kursen är att du ska få ett fantastiskt komplement till dina behandlingar för att få struktur, vävnad, blodcirkulation och lymfsystem att snabbare, och på ett mer hållbart sätt, börja jobba med nervsystemet.

Då vi utgår från att hjärnan är högst i hierarkin så vill vi att förändringar vi gör i muskler och leder ska vara på ett sätt som också gör förändringar i nervsystemet. Därav percussorn, som gör just det!

Här får du lära du dig hur en percussor fungerar för att få igång kroppens olika system men framförallt för att få kroppens strukturer i rätt position och samtidigt öka hjärnaktiviteten. Detta ökar helhetsfunktionen och reducerar på så sätt också smärta. Med stor tillfredsställelse för både dig och dina kunder.

Denna kurs riktar sig till:

 • Terapeuter – oavsett bakgrund: kiropraktor, naprapat, massör, laserterapeut, etc. – som ett komplement till nuvarande verksamhet
 • Coacher och personliga tränare – för snabb aktivering och smärtlindring

* Förkunskaper: Med fördel grundläggande kunskap om anatomi och vana av att behandla människor.

Varmt Välkommen!

Ej inskriven
Pris: 14 990 kr
  • Terapeut/Coach/PT
  • Grundläggande anatomi
  • 20h
  • Kurslokal Falun
  • Diplomering
  • Tillgång till videomatrial
  • 16, 17/6 - 23