Percussor – Tensegritet (Nivå 2)

Percussor – Tensegritet (Nivå 2)

Här är kursen där vi fördjupar oss i tensegritet och fascia och förstår dess koppling till hållning- och rörelsebegränsningar. Du får lära dig hur du med hjälp av en percussor, både biomekaniskt och neurologiskt, kan lösa upp fasciala restriktioner utifrån analyser och smärttillstånd och förstå vilken effekt det har på din kropp och hjärna. Här fokuserar vi på helheten för att få rätt förutsättningar för att senare kunna arbeta med smärta på mer specifika områden.

Tensegritet och fascia

Fascia är en fibrös och levande bindvävshinna som upprätthåller ett helt nätverk genom kroppen. Den omsluter organ, hjärna, lungor, muskler och leder, med andra ord allting. Fascian formar sig av hur du går, hur du står, hur du sitter och vad du är med om, men även om du inte rör dig, alltså avsaknad av rörelse.

Hur fascia fungerar

Tänk att fascian är som plastfolie lindat runt hela kroppen, när du lindat allt några varv är allt i ett stycke. Om du då drar i en ände, så drar du i hela fascian.

En av fascians primära uppgifter är att samla upp olika sorters stress. Om du till exempel ramlar eller får ett slag så samlar fascian upp traumat och sprider ut det till övrig fascia för att minimera skadan. Men den kan också behålla ”stressen” och gå sönder om den blir för tänjd, eller tvärtom dra ihop sig, vilket vi ser hos personer med operativ ärrvävnad eller vid dålig kroppshållning. Men fascian tightar även ihop sig av psykiska trauman.

Fascian är också ansvarig för att transportera kraft från muskel till muskel för att kunna upprätthålla position och rörelse. Om det då finns restriktioner i vävnaden längs vägen så skapar de hållnings- och rörelsebegränsningar i vilka kunder oftast upplever smärta.

Percussor

Percussor är ett hjälpmedel som effektivt kan lösa upp restriktioner i fascian. Percussorbehandlingarna som Dr Robert Fulford utvecklade bygger på de bioelektriska egenskaper som finns hos fascia och ben. När mekanisk energi absorberas i kroppen, finns det en förvrängning i denna bioelektriska matris som skapar ett högre kraftfullt tillstånd i fascia och ben. Detta hjälper fascian att öppna upp så den kan slappna av och komma tillbaka till sin ursprungliga position i kroppen och på så sätt läka. Mer om hur får du reda på i kursen. 

Neurologi

Runt varje nerv finns det fascia, med andra ord befinner sig hela nervsystemet i fascian. Detta betyder att nervsystemets funktion baseras på fascians funktion, men fascians funktion baseras också på nervsystemets. Neurologin är högst i hierarkin och behöver därför också vägas in när det kommer till att få fascian att vara så smidig som möjligt. Därför är det av allra största vikt att få förståelse även i detta. På kursen jobbar vi därför både med en biomekanisk och neurocentrisk approach.

Fördjupa dig inom percussorteknik 

PERCUSSOR AVANCERAD

”Behandlingsprotokoll Laser & Percussor” är nästa steg som då även inbegriper laser och där vi ser mer på olika behandlingsprotokoll utifrån diagnos och smärtproblematik. Här implementera vi våra kunskaper från tidigare kurser och sätter ihop detta tillsammans med laser och neurobaserade- och biomekaniska övningar. Vi jobbar med diagnoser som; frozen shoulder, karpaltunnelsyndrom, ischias (SI-ledsförkjutning), postoperativ ärrvävnad och low back pain (ländryggssmärta). 

Diplomeringsgrundad

Efter avslutad kurs erhåller du ett diplom för genomförd kurs.

En teoretisk, teknisk och praktisk kurs utifrån en biomekanisk och neurocentrisk approach.

Kursen tillhandahåller:

 • Hur du ser kroppen ur ett större perspektiv – inte bara lära sig behandla åkomma/diagnos.
 • Grundläggande biomekanisk kunskap om fascia och fascialinjer och hur man läser av dem överfört med hjälp av tydliga case.
 • Fördjupad neurologisk kunskap om receptorer och hjärnstrukturer kopplat till fascia och vår möjlighet att påverka den. Vi kommer även gå igenom hur och varför en percussor reducerar smärta.
 • Avancerade behandlingstekniker av fascialinjer med percussor som snabbt förändrar position av struktur och vävnad.
 • Neurologiska och biomekaniska övningar för dubbelaktivering.

Denna kurs grundar sig på Archmethod® första block: Body Architecture, som jobbar för att skapa balans mellan struktur och gravitation, vilket är av största vikt för vår hjärna. Denna kurs, det vill säga ”Percussor – Tensegritet”, ingår även i kursen ”Arch Specialist”.

Kursens omfattning: 

 •  40 timmar kurs – 2 tillfällen
 •  10 timmar praktik 
 • Diplom

Totalt: 50 timmar

Tillgång till:
 • Manual och videomaterial i kursportal
 • Deltagarforum och chatt med lärare under kurs

Kursens innehåll 

Kursen består av flera block uppdelat på två tillfällen (2,5 dag/tillfälle) och mellan dessa kommer du ha hemuppgifter och praktik. I varje enskilt block kommer vi repetera grunderna från tidigare kurser och block för att kunna fördjupa oss i ny kunskap.

Kursens block

Grundläggande anatomi och biomekanik:

 • Grundläggande anatomi för praktiskt arbete i fascian
 • Anatomi – Fascia
 • Anatomi – Fascialinjer
 • Hållning, rörelsemönster, struktur, gravitation – Tensegritet
 • Transmissions force – Kraftöverföring i kroppen 
 • Biomekaniska övningar för ökad effekt
 • Analyser och tester

Avancerad neurologi:

 • Hjärnans strukturer och dess ansvarsområden
 • Insulära Cortex och nociceptorer (smärtreceptorer)
 • Neurobaserade övningar för ökad effekt
 • Analyser och tester

Percussor: 

 • Percussorns inverkan på fascian
 • Percussorns inverkan på hjärnan

Behandling:

 • Hur percussorn används för att påverka fascian
 • Behandlingspunkter utifrån hållning och rörelsemönster
 • Behandlingstider och hastigheter/frekvenser
 • Lär dig behandla utifrån helheten
 • Case om: dålig hållning, snett/roterat bäcken, generell smärta, akut smärta, skador, kronisk smärta, hämmad funktion/stelhet

Utbildningsansvarig: Arch Academy

Lärare: Sanna Holmgren

 • Neurobaserad smärt- och rörelsespecialist
 • Diplomerad Z-health Practitioner
 • Certifierad Arch Specialist
 • Licensierad personlig tränare
 • Co-founder Archmethod
 • Utbildningsansvarig Arch Academy
 • Ägare av Vardagsstark, Arch Clinic Specialist Center & Arch Academy

Integrera struktur och nervsystem på ett snabbare och mer hållbart sätt

Syftet med kursen är att öppna upp för att tänka större än att jaga smärtområden. D.v.s få en tydligare bild över hur kroppens system samverkar och förstå dess koppling till hållning- och rörelsebegränsningar. Detta skapar ytterligare verktyg och behandlingsformer, till din nuvarande kunskap och verksamhet.

Då dem bestående förändringarna sker först när nervsystemet är aktiverat så är målet med kursen att lära oss att använda percussorn på ett sätt som också gör förändringar i nervsystemet, vilket leder till en optimering av kundens hjärna och nervsystem

Att på detta sätt öka helhetsfunktionen leder större hållbarhet.

Denna kurs riktar sig till:

 • Terapeuter – oavsett bakgrund: kiropraktor, naprapat, massör, laserterapeut, etc. – som ett komplement till nuvarande verksamhet

* Förkunskaper: Percussor – Proprioception (Nivå 1)

Varmt Välkommen!

Ej inskriven
Pris: 37 495 kr inkl. moms
  • Terapeut/Coach/PT
  • Percussor (Nivå 1)
  • 40h kurs, 10h praktik
  • Tillgång till videomatrial
  • Intresseanmälan